Montáž vodoměrů

 
Organizace výměn vodoměrů v objektu je taková, aby vždy maximálně vyhovovala majitelům (uživatelům)  jednotlivých bytů.
 
U menších objektů je možno telefonicky oznámit svou přítomnost v bytě a její předpokládanou délku.
 Provádějící montéři pak provedou výměnu v oznámeném intervalu. 
 
U větších objektů je vypracován postup prací, ale je též možno si sjednat  konkrétní čas výměny. 
Montéři  procházejí všechny byty stále dokola a to po celou stanovenou dobu.
 
Cena výměny „Standard“  jednoho přístroje je od 45,- Kč/ks s tím, že konečná suma se zákazníkovi navrhuje podle skutečné obtížnosti   přístupu. 
Výměna „Standard“ obsahuje demontáž/montáž přístroje z měřícího bodu, očištění dosedacích ploch a kontrolu funkce a těsnosti. 
 
Samozřejmostí je :  
 
·         Vypracování oznámení s časovými údaji a informacemi o problematice výměn
·         Vyvěšení této informace na stanovené místo (místa)
·         V případě požadavku je možno  toto oznámení vhodit do domovních poštovních schránek
·         Možnost jednoho náhradního termínu (pro celý objekt)
·         Ekologická likvidace demontovaných vodoměrů (je-li zákazníkem požadována)
·         Na celou akci se uzavírá "Smlouva o provedení práce", která přesně stanovuje smluvní vztahy 
          a její definitivní znění je zákazníkem připomínkováno
·         Platba fakturou se splatností 14 dní, bez požadavku zálohových plateb