Zpětný výkup vodoměrů

 
Zpětný výkup vodoměrů  je možný při provádění smluvní výměny v objektu naší společností a to za cenu
 max. 10,- Kč/ks dle typu přístroje. 
 
Výkup demontovaných vodoměrů po demontáži jinou firmou je možný  jen po předchozí dohodě.